Devanto
SPFacebookLinkedin

Våra tjänster

Byggprojektledning

Telekom

Site Acquisition (SA)

Civil Works (CW)

Project/Program Management (PM)

Site Acquisition (SA)

Gentemot fastighetsägaren förhandlar vi och tecknar avtal åt er. Vi genomför även hela eller delar av bygglovsprocesser om så önskas.

Kontakta oss gärna för vidare information eller ladda ned vår informationsfolder!

Kontakt telekom

Tommy Andersson

Tommy Andersson
Projektchef Telekom
tommy.andersson@devanto.se
tfn +46 (0)40 616 44 01