Devanto
SPFacebookLinkedin

Våra tjänster

Byggprojektledning

Ny-, om- och tillbyggnad

Vindsombyggnad

Takomläggning

Kontrollansvarig/Besiktningsmän

Telekom

Kontrollansvarig (KA) / Besiktningsmän

För varje byggobjekt med krav på bygganmälan/lov fordras enligt Plan- och bygglagen en ansvarig (KA) för att följa upp att egenkontroller utförs såsom listas i en kontrollplan. Till och med 1 maj 2011 har denna personroll haft beteckningen "Kvalitetsansvarig". Fr o m 2 maj 2011 heter denna roll "Kontrollansvarig". En "KA" ska styrka sin kompetens genom ett certifikat utfärdat enligt Boverkets föreskrifter från ett certifieringsorgan som är ackrediterat för uppgiften. Devanto erbjuder Kontrollansvarig certifierad av SITAC.

Vi utför slutbesiktningar, särskilda besiktningar och statusbesiktningar. Statusbesiktningarna ligger ofta till grund för vidare arbete med åtgärdsprogram eller skapandet av underhållsplaner.

Hör av dig till oss så berättar vi mer!

Kontakt kontrollansvarig

Tommy Andersson SP

Tommy Andersson
Kontrollansvarig
tommy.andersson@devanto.se
tfn +46 (0)40 616 44 01